Roebitbehandling i Nampa

Modernisering av roebitbehandling i sukkerfabrikken Nampa

Modernisering av roebitbehandling i sukkerfabrikken Nampa

Putsch® filter for transportvann SWF 6000

Putsch® filter for transportvann SWF 6000

Putsch® skillebånd TRB 6000

Putsch® skillebånd TRB 6000

Putsch® trommelsteinutskiller TKA 4500

Putsch® trommelsteinutskiller TKA 4500

Med Putsch®-roe-transportvannbehandling – på jakt etter roebiter i Nampa / Idaho, USA

I prosesskjeden roevasking oppstår det gjennomsnittlig ca. 3 % roebiter i sukkerfabrikkene i løpet av en kampanje. Det lønner seg å samle opp disse roebitene og føre de tilbake til sukker­produksjonen.

Når det gjelder fabrikken "Amalgamated Sugar Company" i Nampa i Idaho, USA, er det ca. 150 tonn roebiter som kan brukes i sukkerproduk­sjonen.

Hva ble det til gjengjeld gjort i sukkerfabrikken i den nest største byen i Idaho?

Den "forente sukkerforeningen" i Nampa investerte knappe 4,5 mill. USD (ca. 3.5 mill. EUR) til utvidelse av anlegg til transportvann­behandling.

I tillegg ble prosesskjeden i fabrikken utvidet med følgende Putsch®-maskiner i 2012:

  • 2 dyser – ruller – vasker DRW 14/400 x 1600
  • 1 trommelsteinutskiller TKA 4500
  • 3 filter for transportvann SWF 6000
  • 3 skillebånd TRB 6000

Virksomheten, som ligger ved route 84, har oppnådd tydelige resultater:

Mengden av roebiter som føres tilbake forlenger kampanjen med to ekstra dager. Ingen roebiter havner i settlingsbassenget lenger. På den måten er spillvannbelastningen blitt betydelig mindre, og den viktige verdien av kjemisk oksygenbehov (CSB-verdien) er halvert. Dessuten oppstår det betydelig mindre skum og lukt.

Behandlingen av transportvann krever langt mindre energi.

På grunn av betydelig lavere sandbelastning på transportvannet er pulptørker langt mer pålitelig i bruk.

Alt i alt er anleggsutvidelsen med Putsch®-maskiner blitt en stor suksess for "White Satin"-sukkerproduksjon.

Man hadde imidlertid ikke regnet med at det skulle oppstå så mye grus at man måtte begynne å skaffe tilstrekkelig lagringsplass ...

Referanseprosjekter

Automatisering av sukkerraffineriet Golden Sugar i Lagos/Nigeria

Til dette nye prosjektet fikk Putsch® i oppdrag å levere et komplett prosesstyringssystem samt tilhørende måle- og reguleringsteknologi og detaljert Engineering.

Les mer

Modernisering av roebitbehandling i sukkerfabrikken Nampa, USA

Med Putsch®-transportvannbehandling på roer – på jakt etter roebiter i Nampa / Idaho, USA

Les mer

Flere spørsmål?

Har du flere spørsmål som gjelder våre produkter innen sukker- og søtningsindustrien?

Ta kontakt med oss, skriftlig eller pr. telefon.

Irena Barac

Telefon:
+49 (0) 23 31 / 3 99 - 1 31
Faks:
+49 (0) 23 31 / 3 99 36 10
E-Mail Kontakt