Historikk

Herrmann Putsch

Kommersialråd Hermann Putsch grunnla i 1871 firmaet Putsch i Hagen, Tyskland

Slipemaskin for roekuttekniver fra 1880

Den første Putsch®-slipemaskin for roekuttekniver ble bygd i 1880.

I 1881 fant utvidelsen til industriknivfabrikk sted

I 1881 ble handelsfirmaet utvidet til industriknivfabrikk.

I 1884 konstruerte og produserte Putsch® de første roekuttemaskiner.

I 1884 konstruerte og produserte Putsch® de første roekuttemaskiner.

Stående Putsch kutteskive-maskin

De første stående kutteskive-maskinene ble i 1910 levert til sukkerfabrikken i Riesenburg.

A. E. Radinger

I 1919 overtok A. E. Radinger som direktør og fikk aksjemajoritet i firmaet Putsch®.

Stampeverk for glassindustrien

I 1944 produserte Putsch® de første stampeverkene for glassindustrien.

Form for glassmaskiner

I 1947 produserer Putsch® de første formene for glassmaskiner.

Fontaines historie

I 1953 ble stanseverket for silplater, Fontaine, i Aachen, Tyskland innlemmet i Putsch®-konsernet

Grunnlegging av firmaet Putsch Nerva

Firmaet Nerva S. A. ble grunnlagt i Valladolid / Spania i 1955,og byttet i 1983 navn til Putsch® Nerva.

Meniconi i Italia

I 1956 overtok Putsch flertalls eierandel i det italienske firmaet Meniconi.

første vertikale Putsch®-platesag

I 1964 utviklet Putsch® Meniconi den første vertikale Putsch®-platesagen

Grunnlegging av salgsavdelingen for filterteknologi

I 1969 ble salgsavdelingen for filterteknologi grunnlagt av Putsch®.

Galvanometall Steding GmbH

I 1974 ble firmaet Galvanometall Steding GmbH for produksjon av galvanoplastiske silplater grunnlagt.

Putsch & Company i Asheville, NC

I 1975 ble det første datterselskapet til Putsch® opprettet i Asheville, North Carolina, USA.

Nykonstruksjon av Putsch®-trommelkuttemaskiner

I 1981 gjennomgikk de velutprøvde trommelkuttemaskinene fra Putsch® en komplett nykonstruksjon og produksjon.

Putsch® PKF

I 1982 utviklet og produserte Putsch® de første filterpressene for sukkerindustrien.

Putsch® viklede filterpatroner

Fra 1984 har Putsch®-filterteknologi produsert viklede filterpatroner i egen produksjon.

Selvrensende silplatefilter Putsch® Sibomat

I 1992 produserte Putsch® de første selvrensende silplatefiltre for sukkerindustrien.

Putsch® jordslamfilterpresse PKF 300

Den første jordslamfiltrasjonen med en Putsch®-filterpresse finner sted i en sukkerfabrikk i 2000.

G&W i Zeven

Gjennom oppkjøpet av firmaet G&W i Zeven i 2000 vant Putsch-gruppen mye kunnskap om roebehandling.

BMA-stagvasking

I 2003 overtok Putsch produksjonsområdet stagvasking fra firmaet BMA.

Automatisering i sukkerfabrikken Brindisi

I oktober 2010 fant oppstarten av det første helautomatiserte anlegget i et sukkerraffineri sted.

Stord International AS

Den 23. mai 2013 overtok Putsch® Stord International AS.

Vår suksesshistorie

Putsch®-Group kan siden grunnleggingen i 1871 se tilbake på en lang og vellykket historie. I løpet av de 140 årene selskapet har bestått, har selskapet Putsch® utviklet seg til et vellykket teknologikonsern takket være kontinuitet, kreativitet, kvalitet, service og erfaring. De eksisterende produksjonsområdene har kontinuerlig blitt utvidet og vunnet nye markeder.

23. mai 2013: Stord International blir en del av Putsch®-gruppen

Etter ett og et halvt år med forhandlinger overtar Putsch® den norske produsenten av presser for roepulp, og utviderer derved ytterligere produktprogrammet for sukkerfabrikker.


 

1. april 2013: G&W GmbH blir til Putsch® CST GmbH

For å understreke tilhørigheten til Putsch® -konsernet og unngå forvekslinger, har G&W Gmbh i Zeven, Tyskland, byttet navn til Putsch® CST GmbH. Forkortelsen CST står for Cleaning & Separation Technologies, og viser tilbake på bedriftens lange tradisjon innen konstruksjon, produksjon og salg av anlegg for roe- og avlingsrengjøring og -behandling.


 

April 2012: Firmaet OOO Putsch® grunnlegges i Moskva

For å kunne hjelpe våre kunder i Russland enda raskere og bedre, grunnla Putsch® i 2012 en avdeling i Moskva / Russland og et lager i Voronezh /Russland.


Oktober 2010: Oppstart av det første komplett automatiske anlegget i et sukkerraffineri

I sukkerraffineriet Brindisi i Italia installerte Putsch® det første gjennomgående automatiserte anlegget som inkluderer alle prosesser fra sukkermottak til sukkerlagring i silo.


2005: Grunnleggelse av firmaet FST i Asheville, North Carolina / USA

Datterselskapet Putsch® FST (Filtration & Separation Technologies) i Asheville, NC / USA jobber for å åpne opp nye markeder for kvalitetsprodukter innen produksjonsområdet filterteknikk.


2003: Overtakelse av produktområdet stagvasking fra firma BMA


2003: Salg av firmaet Hamco Filtertechnik i Wien / Østerrike


Mai 2001: Oppkjøp av næringsmiddelprogrammet til firmaene Bamann & Schreiber, B+S og Bütfering


2001: Carl Christian Radinger overtar som direktør

Carl Christian Radinger har siden 1992 vært med i bedriftsledelsen; under hans ledelse er tallrike produkter forbedret og mange nye maskiner og anlegg utviklet.


November 2000: Oppkjøp av firmaet G & W i Zeven, Tyskland.

Gjennom oppkjøpet av firmaet G & W i Zeven i september 2000 utvidet Putsch® sitt kompetanse- og produktspekter på områdene levering, lagring, transport og behandling av avlinger av alle slag, spesielt sukkerroer. Med oppkjøpet ble også kunnskapen og produktene til de tidligere merkene Köllmann & Gruhn, Oppermann & Deichmann og Technologics en del av Putsch® Group. 


2000: Første jordslamfiltrering med en Putsch®-filterpresse

I den spania sukkerfabrikken Acor ble for første gang en Putsch®-filterpresse av typen PKF brukt til avvanning av jordslam.


1992: Utvikling av det første selvrensende silfilteret fra Putsch® til sukkerindustrien


September 1992: Carl Christian Radinger trår inn i bedriftsledelsen hos Putsch®


1988: Fullstendig overtakelse av firmaet Galvanometall Steding GmbH i Lüdenscheid, Tyskland.


1987: Utvikling og produksjon av nye trommelkuttemaskiner for sukkerindustrien


1984: Produksjon av viklede filterpatroner i egenproduksjon

Den interne produksjonen av viklede filterelementer gjorde det mulig for Putsch® å sikre en større fleksibilitet av materialene og viklematriksen som brukes, og derved sikre en bedre tilpasning til de ulike kundekrav.


1982: Utvikling og produksjon av den første Putsch®-filterpressen for sukkerindustrien

Filterpressen hadde en filterflate på 42 m2 og ble installert i sukkerfrabrikken iGroß-Munzel, Tyskland.


1981: Nykonstruksjon av Putsch® trommelkuttemaskiner for sukkerroer

De første trommelkuttemaskinene etter 1885 var svært kompliserte og utsatt for feil, men produserte likevel roesnitter av høy kvalitet. Putsch® komplette nyutvikling av trommelkuttemaskinene fjernet de tidligere ulempene, og formet et robust og effektivt system for produksjon av roesnitter. De første maskinene i denne nykonstruksjonen ble installert i den nederlandske sukkerfabrikken Zevenbergen i 1981, som dobbelttrommelkutte­maskinen DTS 1800.


1978: Utvikling av Putsch®-platesager for brann- og panserglass, marmor og stein

Presisjonsplatesagen SVP 1080 for kutting i laminerte glassplater, marmor og stein ble konstruert av Putsch® Meniconi i 1978 / 1979 og var tilgjengelige på markedet fra 1980.


1974: Grunnlegging av firmaet Galvanometall Steding GmbH i Lüdenscheid, Tyskland, med like store andeler av Putsch® og Steding


1973: Grunnlegging av søsterselskapet Putsch® & Company i Asheville, North Carolina / USA

Putsch® & Company, Inc. startet produksjonen i 1975, og har siden da stadig åpnet adgangen til nye eksportmarkeder i oversjøiske land.


1970: Produksjon og salg av lær- og gummikniver


1969: Grunnlegging av salgsavdelingen for filterteknologi

For å dra nytte av filtrasjon av væske fra sukkerindustrien i andre bransjer, grunnla Putsch® denne nye salgsavdelingen i 1969.


1964: Utvikling av den første vertikale platesagen ved Putsch® Meniconi

I årene 1964 og 1965 ble de første prototypene av Putsch®-platesager utviklet og forberedt for markedet ved Putsch® Meniconi, og fra 1966 solgt i Italia, senere også over hele verden.


1956: Majoritetsandel i firmaet Meniconi i Poggibonsi / Italia

Ved denne fabrikken, som nå går under navnet Putsch® Meniconi, er det ca. 50 medarbeidere.


1955: Grunnlegging av firmaet Nerva S. A. i Valladolid / Spania

Den spanske avdelingen til Putsch® endret i 1983 navn til Putsch Nerva S. A., for å tydeliggjøre tilhørigheten til Putsch®-Group.


1953: Innlemming av firmaet Fontaine i Putsch®-Group

Med overtakelsen av firmaet Fontaine i Aachen, Tyskland, ble produktporteføljen til Putsch® utvidet med perforerte plater til sukkerindustrien.


1947: Putsch® produserer de første formene for glassmaskiner


1944: Produksjon av de første stampeverkene for glassindustrien


1939: Ingeniør H. C. Radinger starter i bedriften

Først som deleier, og etter farens død overtok han ledelsen av firmaet.


1919: Ingeniør A. E. Radinger overtok som bedriftsleder og fikk aksjemajoriteten i selskapet.

I tillegg til nye teknologier for sukkerindustrien utviklet firmaet nå også maskiner og anlegg for glassindustrien. Et stort antall av disse innovasjonene som bidro til en rask suksess, tok Putsch® patent på.


1910: Levering av den første stående kutteskive-maskinen til Riesenburg, Tyskland.


1885: Første forsøk med trommelkuttemaskiner

Man skilte mellom trommelkuttemaskiner med vannrett og loddrett knivtrommel. For å forenkle tømmingen av roesnitter, valgte man så den loddrette anordningen av knivtrommelen.


1884: Konstruksjon og produksjon av den første roekuttemaskinen

Med utgangspunkt i den svært vellykkede industriknivproduksjonen konstruerte Putsch® i 1884 den første manuelt og dampdrevne roekuttingsmaskinen (system Kettler).


1881: Utvidelse til industrikniv-fabrikk

Ut fra den opprinnelige handelsdriften utviklet det seg en fabrikk som konstruerte og produserte industrikniver for sukkerindustrien og maskiner for vedlikehold og kvessing av disse knivene.


1881: Konstruksjon og produksjon av den første Putsch® sentrifugal- kuttemaskin for sukkerroer


1880: Konstruksjon og produksjon av den førstePutsch®-slipemaskinen for roekuttekniver


1. januar 1871: Firmaet grunnlegges

Firmaet Putsch® ble grunnlagt 1. januar 1871 av kommersialråd Herrmann Putsch. Han flyttet fra Remscheid til Hagen, og hadde mye kunnskap fra produksjon av kutteverktøy av alle slag.

Mer informasjon om firmaet

Filosofi

Gjennom våre produkter sørger Putsch®-Group for størst mulig verdiskapning, og oppnår derved merkbar merverdi hos kunden.

Les mer