Løsninger og produkter

Putsch®-produkter

Over hele verden er Putsch®-produktene ensbetydende med effektivitet, driftssikkerhet og lang levetid

Automatisk slipemaskin Putsch® ASR for roekutterkniver

Automatisk slipemaskin Putsch® ASR for roekutterkniver i sukkerfabrikk Frauenfeld

Putsch® Beet Master<sup>®</sup>

Mobilt system for bearbeiding av sukkerroer for biogassanlegg Putsch® Beet Master®

Putsch® flerposefilterhus

Putsch® flerposefilterhus for faststoff-/væskeseparering

Stasjonært Putsch®- system for bearbeiding av sukkerroer for biogassanlegg

Stasjonært Putsch®- system for bearbeiding av sukkerroer for biogassanlegg

Putsch®-toppsikt for diskontinuerlige sentrifuger

Putsch®-toppsikt for diskontinuerlige sentrifuger i sukkerfabrikker

Putsch®-dyse-/rullevasker

Putsch®-dyse-/rullevaskere sørger for effektiv og skånsom vasking av sukkerroer

Putsch® viklede filterpatroner

Viklede filterpatroner kan Putsch® også levere i henhold til kundens ønske

Putsch®-skjærebladsystemer

Putsch®-skjærebladsystemer kutter mer enn 20 millioner glassdråper hvert år

Putsch®-stagvasking

Putsch®-stagvasking sørger for effektiv og skånsom vasking av roer i sukkerfabrikker

Putsch®-filterpatroner av metallduk

Putsch®-filterpatroner av metallduk kan vaskes og kan derved brukes om igjen mange ganger

Putsch® Integrated Automation (PIA)

Putsch® Integrated Automation (PIA) overvåker og regulerer automatisk alle prosesser i en sukkerfabrikk eller i et sukkerraffineri

Putsch®-filterpresser PKF

Putsch®-filterpresser fra PKF-serien er blitt brukt i mange sukkerfabrikker verden over i flere tiår og har vist seg å være svært pålitelige

Putsch®-filterpresser PKF NG

PKF NG-serien er en videreutvikling av vår suksessrike Putsch®-filterpresseserie

Putsch®-sorteringsmaskin

Putsch®-sorteringsmaskin fjerner alt av sand og andre sedimenter fra transportvannet fra roesukkerfabrikker

Putsch®-bearbeidingsanlegg for sukkerroer

Putsch® planlegger, produserer og monterer komplette systemer for mottak, lagring og bearbeiding av sukkerroer i sukkerfabrikker

Putsch®-saftrenseanlegg

Putsch®-renseanlegg for sukkersaft er med stor suksess blitt benyttet i mange sukkerfabrikker rundt i verden i flere tiår

Putsch®-slipefres

Putsch®-slipefres gjør roekutterknivene skarpe til neste gangs bruk

Putsch®-roekutterkniv

Putsch®-roekutterkniver sørger for at det lages perfekte roesnitter i Putsch®-trommelkutte-maskiner

Putsch®-filter for transportvann

Putsch®-filter for transportvann sørger for å fjerne avfall og roebiter fra transportvannet i sukkerfabrikker

Putsch® Sibomat

Putsch® Sibomat er et helautomatisk siktfiltersystem for høyviskose medier

Putsch®-presisjonsplatesager

De vertikale presisjonsplatesagene fra Putsch® er konstruert for oppdeling av ulike platematerialer

Putsch®-steinutskillertrommel

Putsch®-steinutskillertromler fjerner stein fra roetransportvannet i sukkerfabrikker, og beskytter derved de etterfølgende anleggsdelene

Direkte drift av en Putsch®-trommelsteinutskiller

Direkte drift sørger for pålitelig og strømbesparende drift av trommelen i en Putsch®-trommelsteinutskiller

Putsch®-trommelkuttemaskiner TSM

Putsch®-trommelkuttemaskiner TSM lager perfekte snitter uavhengig av kvaliteten på roene

Putsch®-bunnsikter

Putsch®-bunnsikter brukes i periodisk arbeidende sentrifuger i mange sukkerfabrikker verden over

Løsninger og produkter fra Putsch® Group er i daglig bruk over hele verden. En fornøyd verdensomspennende kundekrets setter sin lit til førsteklasses teknologi fra de ulike forretningsområdene til Putsch®.

Næringsgrener

Fremstilling av søtningsmidler og sukker

Putsch® Group er et globalt teknologiselskap med spisskompetanse innenfor planlegging og bygging av sukkerfabrikker, sukker-raffinerier og anlegg for søtningsmiddelindustrien.

Les mer

Stord dobbeltskruepresser

Stord Internasjonals produktspekter omfatter dobbeltskruepresser for mekanisk avvanning innen mange ulike bruksområder.

Les mer

Behandlingsanlegg for gjenvinning av bioenergi

Putsch® tilbyr bearbeidingsteknologi for bioenergiproduksjon. Sukkerroer og poteter blir ved hjelp av Putsch®-teknologi til biogass-substrat og substrater til bioalkohol og produksjon av biokunststoff. Putsch® tilbyr dessuten kvalitetsteknologi til automatisering av produksjonsprosessene.

Les mer

Filtersystemer for faststoff-/væskeseparering

Innenfor området faststoff-/væskeseparering tilbyr Putsch et omfattende filterprogram med hovedvekt på filterpatroner og -poser, samt filterhus.

Les mer

Glassproduksjon

Putsch® tilbyr skjærebladsystemer, glassinjeksjonspresser, glass-sentrifuger og kulemateroboter til industriell glassproduksjon. Glassblåserverktøy til kunstproduksjon i glass gjør produktpaletten komplett. Putsch® produserer presisjonsplatesager til oppdeling av plater av brannglass, panserglass, marmor og stein, og i tillegg komplett filtreringsteknologi for behandling av utslipp og industrivann.

Les mer

Platesager

Putsch® har siden 1956 produsert presisjonsplatesager med høye krav til kvalitet, og er i dag en av verdens ledende produsenter av vertikale platekuttesystemer.

Les mer

Grønnsaksbearbeiding

Putsch® har 140 års erfaring innen behanling og oppkutting av roer. Med denne erfaringen kombinert med nylig kjøpt, ekstern teknologi har Putsch® utviklet effektive løsninger og produkter for behandling og bearbeiding av en lang rekke grønnsaksslag.

Les mer

Lær- og gummibearbeiding

Det italienske datterselskapet Putsch®-Meniconi har gjennom årtier produsert solide klokkemåleinstrumenter til lær- og gummiindustrien.

Les mer

Putsch® kompetanseområder

Putsch® søtningsmiddel- og sukkerproduksjon

Søtningsmiddel- og sukkerproduksjon

Putsch® Group er et globalt teknologiselskap med spisskompetanse innenfor planlegging og bygging av sukkerfabrikker, sukker-raffinerier og anlegg for søtningsmiddelindustrien.

Les mer
Stord dobbeltskruepresse

Stord dobbeltskruepresser

Produktsortimentet til Stord International omfatter dobbeltskruepresser for mekanisk avvanning innen en rekke industrielle bruksområder.

Les mer
Bioenergi

Bioenergi

Putsch® tilbyr bearbeidingsteknologi for bioenergiproduksjon. Sukkerroer og poteter blir ved hjelp av Putsch®-teknologi til biogass-substrat og substrater til bioalkohol og produksjon av biokunststoff. Putsch® tilbyr dessuten kvalitetsteknologi til automatisering av produksjonsprosessene.

Les mer
Filterteknikk

Filterteknikk

Innenfor filterteknikk tilbyr Putsch® et omfattende filterprogram for faststoff-/væskeseparering. Hovedtyngden ligger på filterpatroner og -poser samt et bredt utvalg filterhus.

Les mer
Putsch®-glassproduksjon

Glassproduksjon

Putsch® tilbyr skjærebladsystemer, glassinjeksjonspresser, glass-sentrifuger og helautomatiske kulemateroboter til industriell glassproduksjon. Glassblåserverktøy gjør produktpaletten komplett. Putsch® produserer presisjonsplatesager til oppdeling av brannglass-, panserglass-, marmor- og steinplater, samt komplette filteranlegg til behandling av industrivann.

Les mer
Platesager

Platesager

Putsch® har siden 1956 produsert presisjonsplatesager med høye krav til kvalitet, og er i dag en av verdens ledende produsenter av vertikale platekuttesystemer.

Les mer
Putsch®-grønnsaksbearbeiding

Grønnsaksbearbeiding

Putsch® har 140 års erfaring innen bearbeiding og oppkutting av roer. Med denne erfaringen kombinert med ny teknologi har Putsch® utviklet effektive løsninger og produkter for behandling og bearbeiding av en lang rekke grønnsaksslag.

Les mer
Lær- og gummibearbeiding

Lær- og gummibearbeiding

Det italienske datterselskapet Putsch®-Meniconi har gjennom årtier produsert solide sirkelkniver til lær- og gummi-industrien.

Les mer